تماس با ما

دفاتر و کارگاه

آدرس: اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان، شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان، ساختمان ابوریحان، واحد 116

شماره تلفن: 03136518371، 03133931229
شماره فاکس: 03136518371، 03133931229
شماره تلفن همراه: 09138648451، 09120320717
اینستاگرام: Ashkan_Equipment

آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، خیابان عربعلی، کوچه هفتم، پلاک 7، طبقه 2
شماره تلفن: 02186043634 , 02188174719
شماره فاکس: 02186031358
شماره تلفن همراه: 09120538985
اینستاگرام: Ashkan_Equipment

آدرس: اصفهان، خیابان حکیم فرزانه، کوچه صنعتگران 29، پلاک 12
شماره تلفن همراه: –