گالری تصاویر

راکتور تحت فشار حجم 4 لیتر، فشار 30 بار، دمای 80 درجه سانتی گراد با ژاکت و کویل داخل

راکتور آزمایشگاهی یک لیتری فشار 60 بار، دمای 250 درجه سانتی گراد، روغن داغ با دور 3000، مگنت درایور