دسته بندی نشده

میکسر آلکالیزاسیون

میکسر آلکالیزاسیون

یک میکسر آلکالیزاسیون دستگاهی مکانیکی است که برای مخلوط کردن مواد شیمیایی با یکدیگر در فرآیند آلکالیزاسیون استفاده می‌شود. این فرآیند شامل ... Read More